1/09/2011

as3的load movie/ load swf

var ldr:Loader = new Loader();
//宣告ldr變數為Loader物件
var req:URLRequest = new URLRequest("loadedAS3.swf");
//AS3,所有的http協定,都要透過URLRequest類別
ldr.load(req);
//開始載入
this.addChild(ldr);
//將ldr加至目前的可視物件容器裡。
 //code from http://milkmidi.blogspot.com/

No comments:

Post a Comment